Dentica

Autoklaw

Najnowszej generacji urządzenie służące do sterylizacji narzędzi. Dzięki wysokiej temperaturze i wysokiemu ciśnieniu pacjenci mogą być pewni że narzędzia są czyste.

autoklaw