Dentica

Tester żywotności miazgi

Tester za pomocą prądu o zmiennym natężeniu bezbłędnie diagnozuje stan miazgi zębowej.

tester