Dentica

Endometr

Urządzenie pozwalające na elektroniczny pomiar długości kanałów. Dzięki niemu leczenie kanałowe jest precyzyjne i zredukowana jest liczba zdjęć RTG wykonywanych w trakcie zabiegu.

raypex