Dentica

Urządzenie do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych

Urządzenie pozwala na dokładniejsze (trójwymiarowe) opracowanie kanałów. Stosujemy najnowsze systemy maszynowe – MTWO.

endo