gabinetkaciksprzet

Aktualności

Odpłatność za dokumentację medyczną

Od 01.01.2016

Podstawa wyliczenia (wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale) - IV kwartał 2015 - 4066,95 zł

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • 1 strona wyciągu lub odpisu (maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia) - 8,13 zł
  • 1 strona kopii (maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia) - 0,81 zł
  • wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych (maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia) - 8,13 zł